KIKONGO
10 Agosto de 2021

Kikongo - Basasidi ludansu ye tuku dya myami n´kinzi


Fonte: TPA