N’GANGUELA
05 Agosto de 2021

Ngangela - Vandimi ku Golungo Alto, vanalihakela kapande aka ku vimbuto mu Cuanza-Norte


Fonte: TPA