KIKONGO
04 Agosto de 2021 - Actualizado em 04 Agosto de 2021 | 09h50

Kikongo - wisi sima Emambo ma sonika e n´kanda vo muntu zolele soba e banco


Fonte: TPA