KIKONGO
04 Agosto de 2021 - Actualizado em 04 Agosto de 2021 | 09h50

Kikongo - Angola si katambula mafunda kama za nsamba za Johnson & Johnson


Fonte: TPA