KIMBUNDU
03 Agosto de 2021

Kimbundu - Wabixila mu dikutilu dya ahatu ku Viana


Fonte: TPA