KIKONGO
12 Julho de 2021 - Actualizado em 12 Julho de 2021 | 10h55

Kikongo - Kivondele 400 ya yibulu ku zunga kya Bengo


Fonte: TPA