NHANEKA
25 Junho de 2021 - Actualizado em 25 Junho de 2021 | 10h00

Nyaneka - aykali pelyongeko apakasapelwa onompangu vyovipopelo ovipe ko África yopokati


Fonte: TPA