N’GANGUELA
18 Junho de 2021 - Actualizado em 18 Junho de 2021 | 09h10

Ngangela - Intumi wa mucivali ku cikota ca MPLA na kacesa vyhose vya vali kutunga vya PIIM ku Caála


Fonte: TPA