N’GANGUELA
31 Maio de 2021 - Actualizado em 31 Maio de 2021 | 09h00

Ngangela"Intwame ya Botswana" - Ali muno mu Luanda mukukolesa malitavasano mukati kavihuti vivali


Fonte: TPA